Uporaba kalkulatorja v matematiki

Preprosta uporaba matematičnih funkcij na kalkulatorju.

Playlist: Uporaba kalkulatorja

Realna števila- 3. del - zaokroževanje in uporaba kalkulatorja - DN
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 004 - uporabimo kalkulator 2.del
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 003 -uporabimo kalkulator
Ravninska geometrija - pretvarjanje stopinj s kalkulatorjem