DO MATURE

Namen zbranih posnetkov je, da osvežite znanje matematike in se pripravite na poglobljen študij težjih vsebin ali pa osvežite vsebine za poklicno maturo.

Če ste pozabili večino snovi, preverite vsebine 1. letnika, 2. letnika, 3.letnika in 4. letnika.

REŠEVANJE MATURE

Stare mature in njihove rešitve so dostopne na: https://www.ric.si/poklicna-matura/predmeti/tretji-predmet/matematika/

Poklicna matura – reševanje – spomladanski rok 2016

V teh video vsebinah rešimo eno maturo, da dobite občutek, kako se tega lotiti. Pred opravljanjem poklicne mature vsekakor priporočam reševanje čim več matur. Maturitetna pola. Rešitve Spodaj pa še video rešitve.

Playlist: Spomladanski rok 2016 - Reševanje poklicne mature iz matematike

Poklicna matura – reševanje – spomladanski rok 2017

Playlist: Spomladanski rok 2017 - Reševanje poklicne mature iz matematike

Poklicna matura – reševanje – spomladanski rok 2019

Playlist: Spomladanski rok 2019 - Reševanje poklicne mature iz matematike

Poklicna matura – reševanje – spomladanski rok 2020

Spomladanski rok 2020 - reševanje poklicne mature 1.del-01
Spomladanski rok 2020 poklicne mature iz matematike

STARE MATURITETNE NALOGE PO POGLAVJIH