3. letnik SSI: PREDMET MATEMATIKA

Še potrebujete nekaj predznanja za te vsebine: 1. letnik in 2. letnik

Eksponentna funkcija

Eksponentna funkcija - 001 - definicija 1.del
Definicija eksponentne funkcije 1. del
Eksponentna funkcija - 003 - risanje grafa 1.del
Definicija eksponentne funkcije 2. del
Eksponentna funkcija - 003 - risanje grafa 1.del
Risanje grafa eksponentne funkcija 1. del
Eksponentna funkcija - 004 - risanje grafa 2.del
Risanje grafa eksponentne funkcija 2. del
Eksponentna funkcija - 005 - risanje grafa 3.del
Risanje grafa eksponentne funkcija 3. del in DN
Eksponentna funkcija - 006- rešene vaje DN
Rešene vaje za domačo nalogo
Eksponentna enačba - 001 - definicija
Definicija eksponentne enačbe
Eksponentna enačba - 002 - vaje
Vaje: Eksponentna enačba
Izpostavljanje skupnega faktorja - spremenljivka v eksponentu oz. potenci
Izpostavljanje skupnega faktorja pri potencah
Eksponentna enačba vaje pregledno
Eksponentna enačba: ponovitev vaje
Logaritem - definicija
Definicija logaritma in logaritemska enačba
Graf logaritemske funkcije - definicija
Graf logaritemske funkcije
Graf logaritemske funkcije - vaje
Vaje graf logaritemske funkcije

Polinomi

Polinomi: vrednost v točki, računanje s polinomi (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje)

00:00 Uvod
00:34 Definicija
07:12 Vrednost polinoma v točki
11:15 Enakost polinomov
13:45 Računanje s polinomi – seštevanje, odštevanje, množenje
20:25 Računanje s polinomi – deljenje polinomov

Polinomi: razcep polinoma na linearne faktorje

00:00 Vaje za računanje s polinomi
03:48 Razcepni in nerazcepni polinomi
11:40 Vaje razcepi polinom

Ničla polinoma, sodost in lihost ničle, Hornerjev algoritem

00:00 Vaje razcepi polinom
01:49 Ničla polinoma
11:03 Kratnost ničle – soda ali liha stopnja ničle
12:52 Vaje – ničla polinoma
17:36 Zapiši polinom, če imaš podane ničle
21:32 Hornerjev algoritem
33:31 Enačba polinoma

Graf polinoma: vaje

00:00 Graf polinoma
11:46 Vaje in lastnosti

Racionalna funkcija

Racionalna funkcija 1.del
Racionalna funkcija: ničle, poli, asimptota, začetna vrednost
Racionalna funkcija- graf 2.del
Racionalna funkcija: risanje grafa

Kotne funkcije

Kotne funkcije 1. del - radiani, uporaba v pravokotnem trikotniku
Kotne funkcije: radiani, ponovitev funkcije v pravokotnem trikotniku.
Kotne funkcije - 2. del - kotne funkcije na enotski krožnici
Ponazoritev kotnih funkcij v koordinatnem sistemu
Kotne funkcije 3. del - enotska krožnica
Vaje: ponazoritev kotnih funkcij na enotski krožnici
Kotne funkcije - 4.del - periodičnost, sodost in lihost
Periodičnost, sodost in lihost kotnih funkcij
Kotne funkcije - 5.del - zveza med kotnimi funkcijami
Zveze med kotnimi funkcijami
Kotne funkcije - 6.del - Adicijski izreki
Adicijski izreki
Kotne funkcije - 7. del adicijski izreki DN graf
Adicijski izreki – rešena DN
Kotne funkcije - 8.del - dvojni koti
Kotne funkcije dvojnih kotov
Graf kotnih funkcij - 1.del - graf sinus
Graf kotnih funkcij: sinus
Graf kotnih funkcij - 2.del - graf sinus vaja
Vaje: graf sinus
Graf kotnih funkcij - 3.del - graf sinus DN
Graf sinus – Rešena DN
Graf kotnih funkcij - 4. del - graf sinus vaje
Graf sinus – vaje
Graf kotnih funkcij - 5.del - Graf kosinus
Graf kotnih funkcij: kosinus
Graf kotnih funkcij - 6.del - graf cos(x) vaje
Vaje: graf kosinus
Graf kotnih funkcij - 7.del - reševanje težjih primerov - graf kosinus in sinus
Vaje: graf kotnih funkcije
Graf kotnih funkcij - 8.del - rešitve Geogebra
Graf kotnih funkcij: Prikaz različnih grafov z Geogebo

Kot med premicama

Kot med premicama - 1.del - ponovitev o premicah
Ponovimo o premicah
Kot med premicama - 2.del - naklonski kot
Naklonski kot premice v koordinatnem sistemu
Kot med premicama 3.del
Kot med premicama: definicija in primeri
Kot med premicama - 4.del - DN
Kot med premicama: vaje

Odvodi

Diferencialni račun - Odvod - 001 - Uvod
Uvod
Diferencialni račun - Odvod - 002 - elementarne funkcije
Elementarne funkcije
Diferencialni račun - Odvod - 003 - Elementarne funkcije - vaje
Vaje
Diferencialni račun - Odvod - 004 - kompozitum
Kompozitum
Diferencialni račun - Odvod - 005 - Sestavljena funkcija
Sestavljena funkcija
Diferencialni račun - Odvod - 006 - branje funkcijskega predpisa, predpisa za odvod
Kako beremo funkcijski predpis, vrednost v točki, odvod,…
Diferencialni račun - Odvod - 007 - Odvod vsote in odvod funkcije s konstanto
Odvod vsote funkcij in odvod funkcije s konstanto.
Diferencialni račun - Odvod - 008 - Produkt funkcij
Odvod produkta funkcij
Diferencialni račun - Odvod - 009 - Ulomka funkcij
Odvod ulomka funkcij
Diferencialni račun - Odvod - 010 -Odvod kompozituma
Odvod kompozituma
Diferencialni račun - Odvod - 011 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 1
Diferencialni račun - Odvod - 012 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 2
Diferencialni račun - Odvod - 013 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 3
Diferencialni račun - Odvod - 014 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 4
Diferencialni račun - Odvod - 015 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 5
Diferencialni račun - Odvod - 016 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 6
Diferencialni račun - Odvod - 017 - PONOVITEV PREMICA
Ponovi premico na: TU
Diferencialni račun - Odvod - 018 Uporaba - tangenta in normala
Uporaba odvoda za izračun tangente in normale
Diferencialni račun - Odvod - 019 Uporaba - stacionarne točke
Uporaba odvoda za stacionarne točke
Diferencialni račun - Odvod - 020 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 1
Diferencialni račun - Odvod - 021 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 2
Diferencialni račun - Odvod - 022 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 3
Diferencialni račun - Odvod - 023 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 4
Diferencialni račun - Odvod - 024 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 5
Diferencialni račun - Odvod - 025 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 6
Diferencialni račun - Odvod - 026 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 7
Diferencialni račun - Odvod - 027 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 8

Naprej na 4. letnik.

Vse trenutno objavljene vsebine 3. letnika so na voljo tudi na Youtube:

Playlist: 3. letnik SŠ matematike