1. letnik SPI: PREDMET MATEMATIKA

Vsebine 1. letnika:

Čestitam za ta korak. Pridružite se mi.

Računanje s števili (osnovne računske operacije in vrstni red)

Števila in vrstni red računskih operacij - 1.del
1. del: Števila in vrstni red operacij
Števila in vrstni red računskih operacij DN - 2.del
2. del: Števila in vrstni red operacij
Nevarnost negativna števila
3. del: Števila in nevarnost
napačne uporabe minusa
Potenciranje naravnih števil
4. del: Potenciranje z naravnim eksponentom
Potenciranje naravnih števil - rešena DN
5. del: Potenciranje z naravni eksponentom:
Rešena DN

Računanje z ulomki

Racionalna števila - ulomki - 1.del
6. del: Ulomki – seštevanje in odštevanje ulomkov
Racionalna števila - ulomki - 2.del
7. del: Ulomki – Vaje
Racionalna števila - ulomki - 3.del
8. del: Ulomki – vaje

Izrazi

Izrazi – poenostavi - 1.del
9. del: Poenostavljanje izrazov:
členi iste vrste in odpravljanje oklepajev
Izrazi – poenostavi - 2.del
10. del: Poenostavljanje izrazov:
Kvadrat dvočlenika
Izrazi - poenostavi - 3.del
11. del: Poenostavljanje izrazov:
Vaje
Izrazi - poenostavi - 4.del
12. del: Poenostavljanje izrazov:
Rešena DN
Izrazi - razstavljanje - izpostavi 1.del
13. Razstavljanje izrazov:
Izpostavi
Izrazi - razstavljanje - razlika kvadratov 2.del
14. Razstavljanje izrazov:
Razlika kvadratov
Izrazi - razstavljanje - Vietovo pravilo 3.del
15. Razstavljanje izrazov:
Vietovo pravilo
Izrazi - razstavljanje - štiričleniki 4.del
16. Razstavljanje izrazov:
Razstavljanje štiričlenikov
Izrazi - razstavljanje - vsota in razlika kubov 5.del
17. Razstavljanje izrazov:
Vsota in razlika kubov
Izrazi - razstavljanje - mešani načini 6.del
18. Razstavljanje izrazov:
mešani primeri
Izrazi - razstavljanje - mešani načini DN 7.del
19. Razstavljanje izrazov:
mešani načini – rešitev DN
Algebrski ulomki - krajšanje in razširjanje - 1.del
20. Algebrski ulomki:
razširjanje in krajšanje
Algebrski ulomki - seštevanje in odštevanje - 2.del
21. Algebrski ulomki:
seštevanje in odštevanje
Algebrski ulomki - primeri in vaje 3.del
22. Algebrski ulomki:
vaje
Algebrski ulomki - primeri in vaje - 4.del
23. Algebrski ulomki:
vaje1
Algebrski ulomki - rešitve samostojnega dela - 5.del
24. Algebrski ulomki:
rešitve DN

Enačbe (pravila reševanja in ohranjanje)

Enačba - definicija in načini reševanja - 1.del
25. Enačba: definicija
in načini reševanja
Enačbe - primeri reševanja 2. del
26. Enačba:
primeri reševanja
Enačbe - primeri reševanja 3. del
27. Enačba:
primeri reševanja 1
Enačbe - primeri reševanja 4.del
27. Enačba:
primeri reševanja 2
Enačbe - rešitve samostojnega dela 5.del
28. Enačba:
rešitve DN

Sorazmerje, obratno sorazmerje in procentni račun

Procentni račun - del, delež, celota - 1.del
Procentni račun – del, delež, celota – 1.del
Procentni račun - definicija - primeri - 2.del
Procentni račun – definicija – primeri – 2.del
Procentni račun - vaje - 3.del
Procentni račun – vaje – 3.del
Sklepni račun - razmerje in sorazmerje - 1.del
Sklepni račun: Razmerje
Sklepni račun - razmerje in sorazmerje - 2.del
Sklepni račun: Sorazmerje
Sklepni račun - razmerje in sorazmerje - 3.del - delilno razmerje - vaje
Sklepni račun: Delilno razmerje
Sklepni račun - razmerje in sorazmerje - 4.del - rešitve DN1
Sklepni račun: Domača naloga 1.del
Sklepni račun - razmerje in sorazmerje - 5.del - rešitve DN2
Sklepni račun: Domača naloga 2.del

Koordinatni sistem, linearna funkcija, oblike premic in sistem enačb

Koordinatni sistem v ravnini in množice točke - 1. del
29. Koordinatni sistem v ravnini:
definicija in risanje množice točk v ravnini
Koordinatni sistem v ravnini in množice točke - 2. del
30. Koordinatni sistem v ravnini:
vaje
Koordinatni sistem v ravnini in množice točke - 3. del
31. Koordinatni sistem v ravnini:
rešena DN

Linearna funkcija

Linearna funkcija -oblika 1.del
32. Linearna funkcija:
definicija in risanje grafa
Linearna funkcija-graf- 2.del
33. Linearna funkcija:
risanje grafa – vaje
Linearna funkcija - rešitve DN - 3.del
33. Linearna funkcija:
graf – rešitve DN
Linearna funkcija - enačba premice skozi dve točki - 4.del
34. Linearna funkcija:
izračun enačbe premice skozi dve točki
Linearna funkcija - enačba premice - DN 5.del
35. Linearna funkcija:
enačba premice – vaje
Linearna enačba - reševanje in preoblikovanje 1.del
36. Linearna enačba:
reševanje primerov
Linearna enačba - reševanje in preoblikovanje 2.del
37. Linearna enačba:
reševanje primerov

Odlično, naslednje vsebine so v 2. letniku.