2. letnik PTI: PREDMET MATEMATIKA

Preveri še vsebine 1. letnika.

Kotne funkcije

Kotne funkcije 1. del - radiani, uporaba v pravokotnem trikotniku
Kotne funkcije: radiani, ponovitev funkcije v pravokotnem trikotniku.
Kotne funkcije - 2. del - kotne funkcije na enotski krožnici
Ponazoritev kotnih funkcij v koordinatnem sistemu
Kotne funkcije 3. del - enotska krožnica
Vaje: ponazoritev kotnih funkcij na enotski krožnici
Kotne funkcije - 4.del - periodičnost, sodost in lihost
Periodičnost, sodost in lihost kotnih funkcij
Kotne funkcije - 5.del - zveza med kotnimi funkcijami
Zveze med kotnimi funkcijami
Kotne funkcije - 6.del - Adicijski izreki
Adicijski izreki
Kotne funkcije - 7. del adicijski izreki DN graf
Adicijski izreki – rešena DN
Kotne funkcije - 8.del - dvojni koti
Kotne funkcije dvojnih kotov
Graf kotnih funkcij - 1.del - graf sinus
Graf kotnih funkcij: sinus
Graf kotnih funkcij - 2.del - graf sinus vaja
Vaje: graf sinus
Graf kotnih funkcij - 3.del - graf sinus DN
Graf sinus – Rešena DN
Graf kotnih funkcij - 4. del - graf sinus vaje
Graf sinus – vaje
Graf kotnih funkcij - 5.del - Graf kosinus
Graf kotnih funkcij: kosinus
Graf kotnih funkcij - 6.del - graf cos(x) vaje
Vaje: graf kosinus
Graf kotnih funkcij - 7.del - reševanje težjih primerov - graf kosinus in sinus
Vaje: graf kotnih funkcije
Graf kotnih funkcij - 8.del - rešitve Geogebra
Graf kotnih funkcij: Prikaz različnih grafov z Geogebo

Kot med premicama

Kot med premicama - 1.del - ponovitev o premicah
Ponovimo o premicah
Kot med premicama - 2.del - naklonski kot
Naklonski kot premice v koordinatnem sistemu
Kot med premicama 3.del
Kot med premicama: definicija in primeri
Kot med premicama - 4.del - DN
Kot med premicama: vaje

Zaporedja

 

Zaporedja - 001 - definicija in lastnosti
1. Definicija in lastnosti zaporedja

Zaporedja - 002 - definicija vaje
2. Vaje

Zaporedja - 003 - omejenost zaporedja
3. Omejenost zaporedja

Zaporedja - 004 - naraščanje in padanje zaporedja
3. Naraščanje in padanje zaporedja

 

Zaporedja - 005 - vaje - zaporedja splošno
5. Vaje – zaporedja splošno

Zaporedja - 005 - vaje - zaporedja splošno
6. Graf zaporedja

Zaporedja - 007 - graf zaporedja - vaje
7. Graf zaporedja – vaje

Zaporedja - 008 - Aritmetično zaporedje - definicija
8. Aritmetično zaporedje – definicija

 

Zaporedja - 009 - Aritmetično zaporedje - vaje1
9. Aritmetično zaporedje – vaje1

Zaporedja - 010 - Aritmetično zaporedje - vaje2
10. Aritmetično zaporedje – vaje2

Zaporedja - 011 - Aritmetično zaporedje - vsota zaporedja
11. Vsota aritmetičnega zaporedja

Zaporedja - 012 - Aritmetično zaporedje - vsota zaporedja - vaje
12. Vsota aritmetičnega zaporedja – vaje

 

Zaporedja - 013 - Geometrijsko zaporedje - definicija
13. Geometrijsko zaporedje – definicija

Zaporedja - 014 - Geometrijsko zaporedje - vaje
14. Geometrijsko zaporedje – vaje

Zaporedja - 015 - Geometrijsko zaporedje - vsota zaporedja
15. Vsota geometrijskega zaporedja

Zaporedja - 016 - Geometrijsko zaporedje - vsota zaporedja - vaje
16. Vsota geometrijskega zaporedja – vaje

 

Obrestni račun

 

Procentni račun - del, delež, celota - 1.del
Procentni račun – del, delež, celota – 1.del

Procentni račun - definicija - primeri - 2.del
Procentni račun – definicija – primeri – 2.del

Procentni račun - vaje - 3.del
Procentni račun – vaje – 3.del

 

Navadni obrestni račun, Obrestno obrestni račun sta še v pripravi

Statistika

 

Rešena naloga iz statistike. Vaje iz videa so TU.

 

 

KOMBINATORIKA IN VERJETNOST:

 

Kombinatorika - definicija in pravilo produkta - 1.del
Pravilo produkta

Kombinatorika - pravilo vsote - 2.del
Pravilo vsote in vaje

Kombinatorika - permutacije - 3.del
Permutacija

Kombinatorika - variacije - 4.del
Variacije

 

Kombinatorika - kombinacije in vaje - 5.del
Kombinacije

Verjetnost - definicija in vaje
Verjetnost

 

 

Kombinatorika in verjetnostni račun malo drugače

Tokrat malo drugače (1. del), si bomo sposodili nekaj vsebin iz astra.si. Menim, da so tule vsebine zelo lepo razložene, tako da lahko dopolnite zgornje posnetke še s temi vajami:

KOMBINATORIKA:

Oglej si vsebine:

1. Kaj je kombinatorika?

2. Osnovni izrek kombinatorike: produkt, vsota

3. PRIMERI:

https://astra.si/kombinatoricni-problem-2/, https://astra.si/kombinatoricni-problem-3/. https://astra.si/kombinatoricni-problem-4/, https://astra.si/kombinatoricni-problem-5/

1. PERMUTACIJE

https://astra.si/kaj-so-permutacije/ , https://astra.si/permutacije-brez-ponavljanja/, https://astra.si/zakaj-je-0-1-nic-fakulteta-je-enako-ena/

PRIMERI: https://astra.si/permutacije-1/, https://astra.si/permutacije-5/

2. VARIACIJE

https://astra.si/kaj-so-variacije/ , https://astra.si/razlika-med-permutacijami-in-variacijami/, https://astra.si/variacije-brez-ponavljanja/

https://astra.si/variacije-s-ponavljanjem/

PRIMERI:

https://astra.si/variacije-1/, https://astra.si/variacije-2/, https://astra.si/variacije-4/

3. KOMBINACIJE

https://astra.si/kaj-so-kombinacije/ in https://astra.si/kaj-je-binomski-simbol/

PRIMERI: https://astra.si/kombinacije-1/, https://astra.si/kombinacije-2/, https://astra.si/kombinacije-3/, https://astra.si/kombinacije-4/

Težja: https://astra.si/kombinacije-5/

4. VERJETNOST

https://astra.si/osnovni-pojmi/, https://astra.si/klasicna-definicija-verjetnosti/

PRIMER: https://astra.si/verjetnost-1-izbira-kroglice/, https://astra.si/verjetnost-3-met-kocke/

Geometrija v prostoru – Telesa

Prizma

 

Telesa - 001 - oglata telesa - uvod
Telesa uvod: Oglata telesa

Telesa - 002 - Prizma
Prizma

Telesa - 003 - prizma - delitev prizem
Delitev prizm

Telesa - 004 - prizma - površina in prostornina
Površina in prostornina prizme

 

Telesa - 005 - prizma - kocka in kvader
Kocka in kvader

Telesa - 006 - prizma - vaje 1.del
Vaje 1

Telesa - 007 - prizma - vaje 2.del
Vaje 2

Telesa - 008 - prizma - vaje 3.del
Vaje 3

 

Telesa - 009 - prizma - vaje 4.del
Vaje 4

 

 

 

Piramida

 

Telesa - 010 - Piramida - definicija
Definicija

Telesa - 011 - Piramida - delitev piramid
Delitev piramid

Telesa - 012 - Piramida - površina in prostornina
Površina in prostornina piramide

Telesa - 013 - Piramida - tetraeder
Tetraeder

 

Telesa - 014 - Piramida - vaje 1
Vaje 1

Telesa - 015 - Piramida - vaje 2
Vaje 2

Telesa - 016 - Piramida - vaje 3
Vaje 3

Telesa - 017 - Piramida - vaje 4
Vaje 4

 

Telesa - 018 - Piramida - vaje 5
Vaje 5

 

 

 

Okrogla telesa

 

Telesa - 019 - Okrogla telesa - definicija
Definicija

Telesa - 020 - Okrogla telesa - Valj
Valj

Telesa - 021 - Okrogla telesa - Stožec
Stožec

Telesa - 022 - Okrogla telesa - Krogla
Krogla

 

Telesa - 023 - Okrogla telesa - Vaje 1 - valj
Vaje 1

Telesa - 024 - Okrogla telesa - Vaje 2 - stožec
Vaje 2

Telesa - 025 - Okrogla telesa - Vaje 3
Vaje 3

 

Pripravi se na maturo.