1. letnik PTI: PREDMET MATEMATIKA

Ponovitev SPI

Glej prejšnje letnike SPI: 1. letnik, 2.letnik in 3. letnik

Eksponentna funkcija

Eksponentna funkcija - 001 - definicija 1.del
Definicija eksponentne funkcije 1. del
Eksponentna funkcija - 003 - risanje grafa 1.del
Definicija eksponentne funkcije 2. del
Eksponentna funkcija - 003 - risanje grafa 1.del
Risanje grafa eksponentne funkcija 1. del
Eksponentna funkcija - 004 - risanje grafa 2.del
Risanje grafa eksponentne funkcija 2. del
Eksponentna funkcija - 005 - risanje grafa 3.del
Risanje grafa eksponentne funkcija 3. del in DN
Eksponentna funkcija - 006- rešene vaje DN
Rešene vaje za domačo nalogo
Eksponentna enačba - 001 - definicija
Definicija eksponentne enačbe
Eksponentna enačba - 002 - vaje
Vaje: Eksponentna enačba
Izpostavljanje skupnega faktorja - spremenljivka v eksponentu oz. potenci
Izpostavljanje skupnega faktorja pri potencah
Eksponentna enačba vaje pregledno
Eksponentna enačba: ponovitev vaje

Logaritemska funkcija

Logaritem - definicija
Definicija logaritma in logaritemska enačba
Graf logaritemske funkcije - definicija
Graf logaritemske funkcije
Graf logaritemske funkcije - vaje
Vaje graf logaritemske funkcije

Polinomi

Polinomi: vrednost v točki, računanje s polinomi (seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje)

00:00 Uvod
00:34 Definicija
07:12 Vrednost polinoma v točki
11:15 Enakost polinomov
13:45 Računanje s polinomi – seštevanje, odštevanje, množenje
20:25 Računanje s polinomi – deljenje polinomov

Polinomi: razcep polinoma na linearne faktorje

00:00 Vaje za računanje s polinomi
03:48 Razcepni in nerazcepni polinomi
11:40 Vaje razcepi polinom

Ničla polinoma, sodost in lihost ničle, Hornerjev algoritem

00:00 Vaje razcepi polinom
01:49 Ničla polinoma
11:03 Kratnost ničle – soda ali liha stopnja ničle
12:52 Vaje – ničla polinoma
17:36 Zapiši polinom, če imaš podane ničle
21:32 Hornerjev algoritem
33:31 Enačba polinoma

Graf polinoma: vaje

00:00 Graf polinoma
11:46 Vaje in lastnosti

Racionalna funkcija

Racionalna funkcija 1.del
Racionalna funkcija: ničle, poli, asimptota, začetna vrednost
Racionalna funkcija- graf 2.del
Racionalna funkcija: risanje grafa

Odvodi

Diferencialni račun - Odvod - 001 - Uvod
Uvod
Diferencialni račun - Odvod - 002 - elementarne funkcije
Elementarne funkcije
Diferencialni račun - Odvod - 003 - Elementarne funkcije - vaje
Vaje
Diferencialni račun - Odvod - 004 - kompozitum
Kompozitum
Diferencialni račun - Odvod - 005 - Sestavljena funkcija
Sestavljena funkcija
Diferencialni račun - Odvod - 006 - branje funkcijskega predpisa, predpisa za odvod
Kako beremo funkcijski predpis, vrednost v točki, odvod,…
Diferencialni račun - Odvod - 007 - Odvod vsote in odvod funkcije s konstanto
Odvod vsote funkcij in odvod funkcije s konstanto.
Diferencialni račun - Odvod - 008 - Produkt funkcij
Odvod produkta funkcij
Diferencialni račun - Odvod - 009 - Ulomka funkcij
Odvod ulomka funkcij
Diferencialni račun - Odvod - 010 -Odvod kompozituma
Odvod kompozituma
Diferencialni račun - Odvod - 011 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 1
Diferencialni račun - Odvod - 012 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 2
Diferencialni račun - Odvod - 013 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 3
Diferencialni račun - Odvod - 014 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 4
Diferencialni račun - Odvod - 015 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 5
Diferencialni račun - Odvod - 016 - Sestavljena funkcija vaje
Odvod sestavljene funkcije – vaje 6
Diferencialni račun - Odvod - 017 - PONOVITEV PREMICA
Ponovi premico na: TU
Diferencialni račun - Odvod - 018 Uporaba - tangenta in normala
Uporaba odvoda za izračun tangente in normale
Diferencialni račun - Odvod - 019 Uporaba - stacionarne točke
Uporaba odvoda za stacionarne točke
Diferencialni račun - Odvod - 020 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 1
Diferencialni račun - Odvod - 021 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 2
Diferencialni račun - Odvod - 022 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 3
Diferencialni račun - Odvod - 023 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 4
Diferencialni račun - Odvod - 024 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 5
Diferencialni račun - Odvod - 025 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 6
Diferencialni račun - Odvod - 026 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 7
Diferencialni račun - Odvod - 027 - Uporaba vaje
Uporaba odvoda – vaje 8

Nadaljuj na 2. letnik PTI.