3. letnik SPI: PREDMET MATEMATIKA

Ponovi 1. letnik in 2. letnik.

Kvadratna funkcija

Definicija kvadratne funkcije -1.del
Definicija kvadratne funkcije
Kvadratna funkcija - pregled znanih točk na grafu - 2.del
Teme, ničle kvadratne funkcije, začetna vrednost
Kvadratna funkcija - risanje grafa s pomočjo znanih točk DN - 3. del
Risanje grafa kvadratne funkcije
Kvadratna funkcija - risanje grafa vaje - 4.del
Risanje grafa kvadratne funkcije – vaje
Oblike kvadratne funkcije - 5.del
Oblike kvadratne funkcije:
splošna, temenska in razcepna
Oblike kvadratne funkcije - vaje-6.del
Oblike kvadratne funkcije: vaje
Oblike kvadratne funkcije - rešena DN-7.del
Oblike kvadratne funkcije: rešena DN
Oblike kvadratne funkcije - dodatek 8.del
Oblike kvadratne funkcije: dodatne vaje
Kvadratna enačba - definicija in vaje - 1.del
Kvadratna enačba: definicija in vaje
Kvadratna enačba - vaje - 2.del
Kvadratne enačba: vaje
Kvadratna neenačba - definicija - 1.del
Kvadratna neenačba: definicija
Kvadratna neenačba - vaje 2.del
Kvadratna neenačba: vaje

Potence in koreni

Potence z naravnimi eksponenti

Potenciranje naravnih števil
Potenciranje naravnih števil
Potenciranje naravnih števil - rešena DN
Potenciranje naravnih števil: rešena DN

Potence s celimi eksponenti

Potence s celimi eksponenti - definicija - 1.del
Potence s celimi eksponenti – definicija – 1.del
Potence s celimi eksponenti - pravila za računanje s potencami - 2. del
Pravila za računanje s potencami – 2. del
Potence s celimi eksponenti - vaje - 3. del
Potence s celimi eksponenti – vaje – 3. del
Potence s celimi eksponenti - rešena DN -4. del
Potence s celimi eksponenti – rešena DN -4. del
Potence s celimi eksponenti - rešena DN -5. del
Potence s celimi eksponenti – rešena DN -5. del
Potence s celimi eksponenti - rešena DN -6. del
Potence s celimi eksponenti – rešena DN -6. del

Koreni n-te stopnje

Koreni n-te stopnje 001 - definicija korena
Definicija korena
Koreni n-te stopnje - uporaba kalkulatorja za korenjenje
Uporaba kalkulatorja za izračun n-tega korena

V prvem letniku smo že spoznali kvadratni koren, zato se tu vsebine ne bodo ponovile. Če potrebuješ dodatno razlago, potem pojdi na posnetek: Kvadratni koren in po potrebi preveri še te vsebine.

Koreni n-te stopnje - 002- Pravila za za računanje s koreni višje stopnje
Pravila za računanje
Koreni n-te stopnje - 003- razširjanje in krajšanje
Razširjanje in krajšanje korenov
Koreni n-te stopnje - 004- VAJE
Vaje 1. del
Koreni n-te stopnje - 005 - VAJE
Vaje 2. del

Potence z racionalnimi eksponenti

Potence z racionalnim eksponentom -001- definicija
Definicija
Potence z racionalnim eksponentom -002- VAJE
Vaje

Ponovitev potence in koreni

Vaje - potence in koreni pregled - 1.del
Potence in koreni:
ponovitvene vaje (1. naloga je napaka, poskusi jo ugotoviti Namig a^48)
Vaje potence in koreni - 2.del
Potence in koreni: ponovitvene: vaje2

Geometrija v prostoru

Prizma

Telesa - 001 - oglata telesa - uvod
Telesa uvod: Oglata telesa
Telesa - 002 - Prizma
Prizma
Telesa - 003 - prizma - delitev prizem
Delitev prizm
Telesa - 004 - prizma - površina in prostornina
Površina in prostornina prizme
Telesa - 005 - prizma - kocka in kvader
Kocka in kvader
Telesa - 006 - prizma - vaje 1.del
Vaje 1
Telesa - 007 - prizma - vaje 2.del
Vaje 2
Telesa - 008 - prizma - vaje 3.del
Vaje 3
Telesa - 009 - prizma - vaje 4.del
Vaje 4

Piramida

Telesa - 010 - Piramida - definicija
Definicija
Telesa - 011 - Piramida - delitev piramid
Delitev piramid
Telesa - 012 - Piramida - površina in prostornina
Površina in prostornina piramide
Telesa - 013 - Piramida - tetraeder
Tetraeder
Telesa - 014 - Piramida - vaje 1
Vaje 1
Telesa - 015 - Piramida - vaje 2
Vaje 2
Telesa - 016 - Piramida - vaje 3
Vaje 3
Telesa - 017 - Piramida - vaje 4
Vaje 4
Telesa - 018 - Piramida - vaje 5
Vaje 5

Okrogla telesa

Telesa - 019 - Okrogla telesa - definicija
Definicija
Telesa - 020 - Okrogla telesa - Valj
Valj
Telesa - 021 - Okrogla telesa - Stožec
Stožec
Telesa - 022 - Okrogla telesa - Krogla
Krogla
Telesa - 023 - Okrogla telesa - Vaje 1 - valj
Vaje 1
Telesa - 024 - Okrogla telesa - Vaje 2 - stožec
Vaje 2
Telesa - 025 - Okrogla telesa - Vaje 3
Vaje 3

Zaporedja

 

Zaporedja - 001 - definicija in lastnosti
1. Definicija in lastnosti zaporedja

Zaporedja - 002 - definicija vaje
2. Vaje

Zaporedja - 003 - omejenost zaporedja
3. Omejenost zaporedja

Zaporedja - 004 - naraščanje in padanje zaporedja
3. Naraščanje in padanje zaporedja

 

Zaporedja - 005 - vaje - zaporedja splošno
5. Vaje – zaporedja splošno

Zaporedja - 005 - vaje - zaporedja splošno
6. Graf zaporedja

Zaporedja - 007 - graf zaporedja - vaje
7. Graf zaporedja – vaje

Zaporedja - 008 - Aritmetično zaporedje - definicija
8. Aritmetično zaporedje – definicija

 

Zaporedja - 009 - Aritmetično zaporedje - vaje1
9. Aritmetično zaporedje – vaje1

Zaporedja - 010 - Aritmetično zaporedje - vaje2
10. Aritmetično zaporedje – vaje2

Zaporedja - 011 - Aritmetično zaporedje - vsota zaporedja
11. Vsota aritmetičnega zaporedja

Zaporedja - 012 - Aritmetično zaporedje - vsota zaporedja - vaje
12. Vsota aritmetičnega zaporedja – vaje

 

Zaporedja - 013 - Geometrijsko zaporedje - definicija
13. Geometrijsko zaporedje – definicija

Zaporedja - 014 - Geometrijsko zaporedje - vaje
14. Geometrijsko zaporedje – vaje

Zaporedja - 015 - Geometrijsko zaporedje - vsota zaporedja
15. Vsota geometrijskega zaporedja

Zaporedja - 016 - Geometrijsko zaporedje - vsota zaporedja - vaje
16. Vsota geometrijskega zaporedja – vaje

 

Naprej na poklicno tehnično izobraževanje – PTI.