2. letnik SSI: PREDMET MATEMATIKA

Na strani so predstavljene vsebine po vrsti, lahko sledite vodiču po tej strani ali se naročite na youtube kanal.

Še niste tam, oglejte si 1.letnik.

Funkcija in lastnosti grafa funkcije

Definicija funkcije in njene lastnosti - 1.del
Definicija funkcije: kaj je funkcija, definicijsko območje in zaloga vrednosti
Definicija funkcije in njene lastnosti - vaje DN - 2. del
Definicija funkcije: in njene lastnosti – vaje
Graf funkcije - lastnosti - 1.del
Graf funkcije: definicija in lastnosti grafa
Graf funkcije lastnosti - naraščanje in padanje - 2.del
Graf funkcije: naraščanje in padanje
Graf funkcije - pozitiven ali negativen - 3.del
Graf funkcije: pozitivne in negativne vrednosti grafa
Graf funkcije lastnosti - začetna vrednost, ničle, sodost in lihost - 4.del
Graf funkcije: začetna vrednost, sodost in lihost funkcije

Potenčna funkcija

Potenčna funkcija - 1. del
Potenčna funkcije: definicija:
Primer funkcije s sodim pozitivnim eksponentom
Potenčna funkcija - 2.del
Potenčna funkcija:
Primer funkcije s pozitivnim lihim eksponentom
Potenčna funkcija - 3.del
Potenčna funkcija:
Primer funkcije z negativnim lihim eksponentom
Potenčna funkcija - 4.del
Potenčna funkcija:
Primer funkcije z negativnim sodim eksponentom

Kvadratna funkcija

Definicija kvadratne funkcije -1.del
Definicija kvadratne funkcije
Kvadratna funkcija - pregled znanih točk na grafu - 2.del
Teme, ničle kvadratne funkcije, začetna vrednost
Kvadratna funkcija - risanje grafa s pomočjo znanih točk DN - 3. del
Risanje grafa kvadratne funkcije
Kvadratna funkcija - risanje grafa vaje - 4.del
Risanje grafa kvadratne funkcije – vaje
Oblike kvadratne funkcije - 5.del
Oblike kvadratne funkcije:
splošna, temenska in razcepna
Oblike kvadratne funkcije - vaje-6.del
Oblike kvadratne funkcije: vaje
Oblike kvadratne funkcije - rešena DN-7.del
Oblike kvadratne funkcije: rešena DN
Oblike kvadratne funkcije - dodatek 8.del
Oblike kvadratne funkcije: dodatne vaje
Kvadratna enačba - definicija in vaje - 1.del
Kvadratna enačba: definicija in vaje
Kvadratna enačba - vaje - 2.del
Kvadratne enačba: vaje
Kvadratna neenačba - definicija - 1.del
Kvadratna neenačba: definicija
Kvadratna neenačba - vaje 2.del
Kvadratna neenačba: vaje

Potence in koreni

Potence z naravnimi eksponenti

Potenciranje naravnih števil
Potenciranje naravnih števil
Potenciranje naravnih števil - rešena DN
Potenciranje naravnih števil: rešena DN

Potence s celimi eksponenti

Potence s celimi eksponenti - definicija - 1.del
Potence s celimi eksponenti – definicija – 1.del
Potence s celimi eksponenti - pravila za računanje s potencami - 2. del
Pravila za računanje s potencami – 2. del
Potence s celimi eksponenti - vaje - 3. del
Potence s celimi eksponenti – vaje – 3. del
Potence s celimi eksponenti - rešena DN -4. del
Potence s celimi eksponenti – rešena DN -4. del
Potence s celimi eksponenti - rešena DN -5. del
Potence s celimi eksponenti – rešena DN -5. del
Potence s celimi eksponenti - rešena DN -6. del
Potence s celimi eksponenti – rešena DN -6. del

Koreni n-te stopnje

Koreni n-te stopnje 001 - definicija korena
Definicija korena
Koreni n-te stopnje - uporaba kalkulatorja za korenjenje
Uporaba kalkulatorja za izračun n-tega korena

V prvem letniku smo že spoznali kvadratni koren, zato se tu vsebine ne bodo ponovile. Če potrebuješ dodatno razlago, potem pojdi na posnetek: Kvadratni koren in po potrebi preveri še te vsebine.

Koreni n-te stopnje - 002- Pravila za za računanje s koreni višje stopnje
Pravila za računanje
Koreni n-te stopnje - 003- razširjanje in krajšanje
Razširjanje in krajšanje korenov
Koreni n-te stopnje - 004- VAJE
Vaje 1. del
Koreni n-te stopnje - 005 - VAJE
Vaje 2. del

Potence z racionalnimi eksponenti

Potence z racionalnim eksponentom -001- definicija
Definicija
Potence z racionalnim eksponentom -002- VAJE
Vaje

Ponovitev potence in koreni

Vaje - potence in koreni pregled - 1.del
Potence in koreni:
ponovitvene vaje (1. naloga je napaka, poskusi jo ugotoviti Namig a^48)
Vaje potence in koreni - 2.del
Potence in koreni: ponovitvene: vaje2

Iracionalna enačba

Iracionalna enačba - 1. del
Definicija iracionalne enačbe
Iracionalna enačba vaje - DN - 2.del
Iracionalna enačba: vaje

Geometrija v ravnini

Geometrija uvod - 1.del
Geometrija: kaj proučuje?
Ravninska geometrija - osnovni pojmi - 2.del
Ravninska geometrija: definicija osnovnih pojmov
Ravninska geometrija - daljica - razdalja med točkama - 3.del
Ravninska geometrija: daljica, razdalja med točkama, merske enote
Ravninska geometrija - načrtovanje simetrale daljice - 4.del
Ravninska geometrija: načrtovanje simetrale daljice
Ravninska geometrija - načrtovanje simetrale daljice DN - 5.del
Ravninska geometrija – načrtovanje simetrale daljice DN in trikotniška neenakost
Ravninska geometrija - vrste kotov -7. del
Ravninska geometrija: definicija kota
Ravninska geometrija - vrste kotov -7. del
Ravninska geometrija: različni znani koti, polni kot, ničelni kot, iztegnjeni kot,…
Ravninska geometrija - simetrala kota - 8.del
Ravninska geometrija: simetrala kota
Ravninska geometrija - simetrala kota DN - 9.del
Ravninska geometrija: simetrala kota DN
Ravninska geometrija - merjenje kota - pretvarjanje - stopinja, kotna minuta in sekunda
Ravninska geometrija – merjenje kota – pretvarjanje – stopinja, kotna minuta in sekunda
Ravninska geometrija - pretvarjanje stopinj s kalkulatorjem
Ravninska geometrija – pretvarjanje stopinj s kalkulatorjem
Ravninska geometrija - Aksiom, definicija, izrek
Ravninska geometrija – Aksiom, definicija, izrek
Ravninska geometrija - izreki o vzporednosti, sovršna kota
Ravninska geometrija – izreki o vzporednosti, sovršna kota
Ravninska geometrija - računanje notranji in zunanji koti trikotnika
Ravninska geometrija – računanje notranji in zunanji koti trikotnika
Ravninska geometrija - računanje notranji in zunanji koti trikotnika - 2.del
Ravninska geometrija – računanje notranji in zunanji koti trikotnika – 2.del
Ravninska geometrija - izreki o pravokotnosti
Ravninska geometrija – izreki o pravokotnosti
Ravninska geometrija - trikotnik
Ravninska geometrija – trikotnik
Ravninska geometrija - večkotnik
Ravninska geometrija – večkotnik
Ravninska geometrija - število diagonal v večkotniku
Ravninska geometrija – število diagonal v večkotniku
Ravninska geometrija - število diagonal v večkotniku - vaje
Ravninska geometrija – število diagonal v večkotniku – vaje
Ravninska geometrija - število diagonal v večkotniku - vaje 2
Ravninska geometrija – število diagonal v večkotniku – vaje 2
Ravninska geometrija - izreki o skladnosti trikotnika
Ravninska geometrija – izreki o skladnosti trikotnika
Ravninska geometrija - vrste trikotnikov
Ravninska geometrija – vrste trikotnikov
Ravninska geometrija - višina trikotnika
Ravninska geometrija – višina trikotnika
Ravninska geometrija - težiščnica trikotnika
Ravninska geometrija – težiščnica trikotnika
Načrtovanje trikotnikov - 1. del - ravninska geometrija
Načrtovanje trikotnika – osnovna oblika 1
Načrtovanje trikotnikov - 2. del - ravninska geometrija
Načrtovanje trikotnika – osnovna oblika 2
Načrtovanje trikotnikov - 3. del - ravninska geometrija
Načrtovanje trikotnika – osnovna oblika 3
Načrtovanje trikotnikov - 4. del - ravninska geometrija
Načrtovanje trikotnika – vaje1
Načrtovanje trikotnikov - 5. del - ravninska geometrija
Načrtovanje trikotnika – vaje2
Načrtovanje trikotnikov - 6. del - ravninska geometrija
Načrtovanje trikotnika – vaje3
Načrtovanje trikotnikov - 7. del - ravninska geometrija
Načrtovanje trikotnika – vaje4
Krožnica - osnovni pojmi- 1.del - ravninska geometrija
Krožnica – osnovni pojmi- 1.del – ravninska geometrija
Krožnica - središčni in obodni kot - 2. del - ravninska geometrija
Krožnica – središčni in obodni kot – 2. del – ravninska geometrija
Krožnica - obodni koti nad istim lokom - 3. del - ravninska geometrija
Krožnica – obodni koti nad istim lokom – 3. del – ravninska geometrija
Krožnica - Talesov izrek v krogu - 4. del - ravninska geometrija
Krožnica – Talesov izrek v krogu – 4. del – ravninska geometrija
Krožnica - trikotniku očrtan krog - 5. del - ravninska geometrija
Krožnica – trikotniku očrtan krog – 5. del – ravninska geometrija
Krožnica - trikotniku včrtan krog - 6. del - ravninska geometrija
Krožnica – trikotniku včrtan krog – 6. del – ravninska geometrija
Podobnost trikotnikov - 1.del - definicija
Podobnost trikotnikov – 1.del – definicija
Podobnost trikotnikov - 2.del - vaje
Podobnost trikotnikov – 2.del – vaje
Podobnost trikotnikov - 3.del - rešena domača naloga
Podobnost trikotnikov – 3.del – rešena domača naloga
Izreki v pravokotnem trikotniku 1.del - definicija - Pitagorov, Evklidov, višinski izrek
Izreki v pravokotnem trikotniku 1.del – definicija – Pitagorov, Evklidov, višinski izrek
Izreki v pravokotnem trikotniku 2.del - vaje - Pitagorov, Evklidov, višinski izrek
Izreki v pravokotnem trikotniku 2.del – vaje – Pitagorov, Evklidov, višinski izrek
Izreki v pravokotnem trikotniku 3.del - vaje - Pitagorov, Evklidov, višinski izrek
Izreki v pravokotnem trikotniku 3.del – vaje – Pitagorov, Evklidov, višinski izrek
Izreki v pravokotnem trikotniku 4.del - vaje - Pitagorov, Evklidov, višinski izrek
Izreki v pravokotnem trikotniku 4.del – vaje – Pitagorov, Evklidov, višinski izrek

Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku

Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 001 - definicija
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 001 – definicija
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 002 - določimo stranice
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 002 – določimo stranice
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 003 -uporabimo kalkulator
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 003 -uporabimo kalkulator
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 004 - uporabimo kalkulator 2.del
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 004 – uporabimo kalkulator 2.del
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 005 - vaje
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 005 – vaje
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 006 - vaje 2.del
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 006 – vaje 2.del
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 007 - vaje 3.del
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 007 – vaje 3.del
Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku - 008 - Rešena DN
Geometrija kotne funkcije v pravokotnem trikotniku – 008 – Rešena DN

Ploščine in obsegi likov

Ploščina in obseg - 001- uvod
Ploščina in obseg – 001- uvod
Ploščina in obseg - 002 - kvadrat pravokotnik
Ploščina in obseg – 002 – kvadrat pravokotnik
Ploščina in obseg - 003 - kvadrat pravokotnik - vaje
Ploščina in obseg – 003 – kvadrat pravokotnik – vaje
Ploščina in obseg - 004 - kvadrat pravokotnik - vaje
Ploščina in obseg – 004 – kvadrat pravokotnik – vaje
Ploščina in obseg - 005 - paralelogram in romb
Ploščina in obseg – 005 – paralelogram in romb
Ploščina in obseg - 006 - paralelogram in romb - vaje
Ploščina in obseg – 006 – paralelogram in romb – vaje
Ploščina in obseg - 007 - trapez in deltoid
Ploščina in obseg – 007 – trapez in deltoid
Ploščina in obseg - 008 - trapez in deltoid - vaje
Ploščina in obseg – 008 – trapez in deltoid – vaje
Ploščina in obseg - 009 - pravilni 6 - kotnik
Ploščina in obseg – 009 – pravilni 6 – kotnik
Ploščina in obseg - 010 - trikotnik
Ploščina in obseg – 010 – trikotnik
Ploščina in obseg - 011 - trikotnik vaje
Ploščina in obseg – 011 – trikotnik vaje
Ploščina in obseg - 012 - trikotnik Heronov obrazec
Ploščina in obseg – 012 – trikotnik Heronov obrazec
Ploščina in obseg - 013 - trikotnik Heronov obrazec - vaje
Ploščina in obseg – 013 – trikotnik Heronov obrazec – vaje
Ploščina in obseg - 014 - trikotnik - Sinusni izrek
Ploščina in obseg – 014 – trikotnik – Sinusni izrek
Ploščina in obseg - 015 - trikotnik - Sinusni izrek vaje
Ploščina in obseg – 015 – trikotnik – Sinusni izrek vaje
Ploščina in obseg - 016 - trikotnik - kosinusni izrek
Ploščina in obseg – 016 – trikotnik – kosinusni izrek
Ploščina in obseg - 017 - trikotnik - Kosinusni izrek vaje
Ploščina in obseg – 017 – trikotnik – Kosinusni izrek vaje
Ploščina in obseg - 018 - Krog, krožni lok, krožni izsek
Ploščina in obseg – 018 – Krog, krožni lok, krožni izsek
Ploščina in obseg - 019 - Krog, krožni lok, krožni izsek vaje
Ploščina in obseg – 019 – Krog, krožni lok, krožni izsek vaje

Geometrija v prostoru

Prizma

Telesa - 001 - oglata telesa - uvod
Telesa uvod: Oglata telesa
Telesa - 002 - Prizma
Prizma
Telesa - 003 - prizma - delitev prizem
Delitev prizm
Telesa - 004 - prizma - površina in prostornina
Površina in prostornina prizme
Telesa - 005 - prizma - kocka in kvader
Kocka in kvader
Telesa - 006 - prizma - vaje 1.del
Vaje 1
Telesa - 007 - prizma - vaje 2.del
Vaje 2
Telesa - 008 - prizma - vaje 3.del
Vaje 3
Telesa - 009 - prizma - vaje 4.del
Vaje 4

Piramida

Telesa - 010 - Piramida - definicija
Definicija
Telesa - 011 - Piramida - delitev piramid
Delitev piramid
Telesa - 012 - Piramida - površina in prostornina
Površina in prostornina piramide
Telesa - 013 - Piramida - tetraeder
Tetraeder
Telesa - 014 - Piramida - vaje 1
Vaje 1
Telesa - 015 - Piramida - vaje 2
Vaje 2
Telesa - 016 - Piramida - vaje 3
Vaje 3
Telesa - 017 - Piramida - vaje 4
Vaje 4
Telesa - 018 - Piramida - vaje 5
Vaje 5

Okrogla telesa

Telesa - 019 - Okrogla telesa - definicija
Definicija
Telesa - 020 - Okrogla telesa - Valj
Valj
Telesa - 021 - Okrogla telesa - Stožec
Stožec
Telesa - 022 - Okrogla telesa - Krogla
Krogla
Telesa - 023 - Okrogla telesa - Vaje 1 - valj
Vaje 1
Telesa - 024 - Okrogla telesa - Vaje 2 - stožec
Vaje 2
Telesa - 025 - Okrogla telesa - Vaje 3
Vaje 3

Naprej na 3. letnik.

Vse trenutno objavljene vsebine 2. letnika so na voljo tudi na Youtube:

Playlist: 2. letnik SŠ matematike
2. letnik